TuKoKe 2017: Palkitut työt

Tutki-Kokeile-Kehitä 2017 

Palkintojenjakotilaisuudessa 31.3. Tekniikan museolla jaettiin yhteensä lähes 17 000 euroa stipendeinä. Lisäksi kuusi työtä palkittiin edustusmatkalla kansainvälisiin tapahtumiin. Erikoispalkinnoilla palkittiin 22 työtä. Myös ohjaajia palkittiin finaalissa.

Mediatiedote (pdf)

Lisätietoa kilpailusta:
www.tukoke.fi
www.facebook.com/tutkikokeilekehita

 

Finaalityöt palkittiin seuraavasti:

Sarja I, esi- ja alkuopetus

1. palkinto á 300 € jaettiin töille

Selkärangattomien tutkimuksia
Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva
Ohjaaja Kirsi Rehunen

Työssä on etsitty vastauksia selkärangattomia koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä olivat mm. voiko leppäkerttu törmätä lentokoneeseen, onko nämä kaikki leppäkertut venäläisiä ja onko hämähäkki vaarallinen. Työn aikana tekijät tutkivat myös kastematoja ja lähettivät tutkimustulokset Helsingin yliopistolle. Työ on monipuolinen katsaus selkärangattomien maailmaan.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Rohkeasti esitetty työ, jossa näkyivät omat kokemukset. Esitys oli havainnollistava ja toi esiin hienon yhteistyön tekijöiden välillä.

Dinosaurusten sukupuutto
Hirvi Rafael, Stenman Valtteri ja Viiperi Martti
Kaustisen keskuskoulu 1.-6.
Ohjaaja Soili Hanhikoski

Työssä tutkitaan miksi dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon. Tekijät tutustuivat neljään eri teoriaan, mutta heille jäi hieman epäselväksi, mikä niistä on oikea.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Hyvin rajatun tutkimuskysymyksen käsittelyssä ollaan osattu pohtia syitä ja seurauksia. Tekijät ovat ymmärtäneen teorian käsitteen hienosti ja osasivat arvioida luotettavuutta.

KOLME PÖLLÖÄ - Tutkittavana lehtopöllö, sarvipöllö ja viirupöllö
Hämeenkorpi Siiri
Takalo-Raasakan koulu
Ohjaaja Jenni Vikki

Työssä on tutkittu kolmea eri pöllöä. Kyseiset pöllöt ovat tekijän lempipöllöjä. Jokaisesta linnusta selvitettiin minkä pituisia ne ovat, mitä ne syövät, millaisessa ympäristössä ne elävät, kuinka paljon ne painavat ja miten ne ääntelevät.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Omasta innostuksesta ja harrastuneisuudesta lähtenyt työ, johon tekijä on aidosti sitoutunut. Työssä on hieno tekninen toteutus ja esillepano.

Tunnustuspalkinto á 250 € jaettiin töille

Miten käärme pistää?
Kola Anniina, Rauma Saana ja Sandfält Anna
Kaustisen keskuskoulu 1.-6.
Ohjaaja Soili Hanhikoski
 
Miten pöllö pystyy kääntämään päätä
Koskinen Milla, Lipponen Milla ja Virkkala Salli
Kaustisen keskuskoulu 1.-6.
Ohjaaja Soili Hanhikoski


Sarja II, 3.–9.-luokkalaiset

1. palkinto 800 € jaettiin työlle

Laaja saunatutkimus
Vesterinen Miro ja Gunasekara Sami
Rantakylän yhtenäiskoulu
Ohjaaja Merja Kankaanpää

Työ on toteutettu fysiikan lämpöopin opiskelutyönä. Tekijät ovat itsenäisesti opetelleet lämpöoppia ja soveltaneet oppimaansa tutkiakseen erilaisia asioita saunasta. Työssä otetaan selvää mm. mitä tapahtuu, kun heitetään löylyä, missä kohdassa lauteita on lämpimin paikka, vaikuttaako löylyveden lämpötila ja mikä on löylyn etenemisnopeus. Työssä ihmistä mallinsi vedellä täytetyt astiat, joiden lämpötilan muutosta tutkittiin.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Laaja perusteellinen ja mielenkiintoinen tutkimus, jossa saatu hienoja tutkimustuloksia. Erinomainen esitys, posteri, ulkoasu ja ständi.

2. palkinto 650 € jaettiin työlle

Lehmästä ratsu
Pajukangas Alisa
Työ tehty itsenäisesti kotona. Työssä pohditaan, miten lehmästä saisi ratsun. Tekijä kertoo työssä omista vasikoistaan. Tekijä on haastatellut eläinlääkäriä ja serkkuaan, jolla on lehmäratsu. Työssä verrataan lehmän rakennetta hevosen rakenteeseen ja pohditaan mitä lehmä voi oppia. Tekijä kertoo omia kokemuksiaan koulutuksen alusta ja odottaa innolla koulutusprosessin jatkoa.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Omasta arjesta noussutta tutkimuskysymystä on lähestytty monipuolisesti ja perusteellisesti. Innostuneisuus aiheeseen nousi esille. Hyvin toteutettu havaintomateriaali.

Kemiran erikoispalkinto 500 € jaettiin työlle

Huulipunien käyttöominaisuuksien optimointi
Meriläinen Riikka, Polttila Nea ja Jyrkiäinen Jenna
Kartanonkosken koulu
Ohjaaja Juha Hakkarainen

Työssä vertaillaan kahden eri valmistajan huulipunan ominaisuuksia. Tutkimus on toteutettu Taguchi-monimuuttujamenetelmällä. Tutkimuksessa toinen vertailtavista huulipunista oli kalliimpi ja toinen edullisempi ja tekijöiden tavoitteena oli kumota ennakkoluuloja kalliimman huulipunan paremmuudesta. Tulosten mukaan kuitenkin kalliimpi huulipuna oli parempi kuin edullisempi. Johtopäätösten mukaan testatut huulipunat sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Omakohtainen työ, jota ovat olleet tutkimassa innostuneet oppilaat. Erinomainen osoitus monipuolisesta kemian tutkimuksesta. Havainnollistava ständi ja hyvin esitetty työ.

3. palkinto 450 € jaettiin työlle

Tutkimus työmuistista
Sipari Iiris, Lehtikallio Emma, Pouhula Emmi ja Johansson Julia
Kartanonkosken koulu
Ohjaaja Juha Hakkarainen

Työssä on tutkittu työmuistia 6-luokkalaisilla. Koehenkilöille annettiin 10 numeron tai neljän sanan sarjoja, jotka heidän tuli 10-15 sekunnin opettelemisen jälkeen kirjoittaa ylös. Toisessa osassa numero- ja sanasarja luettiin henkilöille ääneen kaksi kertaa, jonka jälkeen he kirjoittivat muistamansa paperille. Tulosten mukaan luetut sarjat muistettiin paremmin kuin kuullut sarjat.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Tartuttu rohkeasti mielenkiintoiseen ja vaikeaan aiheeseen. Vahva posteri ja esitys. Tekijät osasivat asiansa ja tunnistavat virhelähteensä hyvin.

Tunnustuspalkinnoilla á 300 € palkittiin seuraavat työt  

The Rulers of the World - Good Bad Microbes
Yousfi Adam
 
Työturvallisuus-sovellus
Rintala Eemil ja Parikka Aukusti
Lehtisaaren koulu
Ohjaaja Markus Suni ja Merja Jokinen
 
Rahan merkitys Valioliigassa menestymiseen
Talvinko Eppu
Pakilan yläaste
Ohjaaja Eeva-Maiju Aulin
 
3D-tulostettujen ABS- sekä PLA-muovien sopivuus kotitalouksien eri käyttötarkoituksissa ja olosuhteissa
Haapaniemi Vili
Pakilan yläaste
Ohjaaja Eeva-Maiju Aulin
 
Millä autolla kannattaa ajaa
Höök Eki ja Letonsaari Miska
Alaviitalan koulu
Ohjaaja Tea Loikkanen
 
Tutkimuksia elintarvikkeilla valinnaisainekurssilla 2017
Forsman Erika, Häkkinen Hanna, Kanerva Franseska, Niemelä Pihla, Poijärvi Sara ja Salonen Heidi
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Ohjaaja Riina Riutankoski
 
Pelastetaan pallo
Teerikangas Elina
Köyhäjoen koulu
Ohjaaja Tanja Rajala
 
Pelihiiret ja pelinäppäimistö
Känsäkangas Niko, Kurikka Eemeli ja Myllymäki Eetu
Köyhäjoen koulu
Ohjaaja Tanja Rajala
 
Shakkiturnausten paritusalgoritmin kehittäminen
Järviniemi Olli ja Takala Jaakko
Pikkolan Koulu
 
Ydinvoima ja energian tuotanto
Laukka Lotta, Ohtonen Ronja ja Oksa Benjamin
Ritaharjun koulu
Ohjaaja Kaisa Ikäheimonen
 

Sarja III, lukio ja ammattikoulu

1. palkinto á 1300 € jaettiin töille

Which types of genes are most significantly differentially expressed in lung and lymph node tissue?
Rua Stefan
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Ohjaaja Marjo Petäjäaho

Työssä on vertailtu ja analysoitu internetissä jaettua geenisekvensointidataa keuhkoista ja imusolmukkeista. Saatujen tulosten mukaan tietyt geenit ekspressoituvat erilaisissa määrissä keuhkoissa ja imusolmukkeissa. Keuhkoissa ilmentyi enemmän kehon pintaan liittyviä geenejä, kun taas imusolmukkeissa ilmentyi enemmän immuunijärjestelmään liittyviä geenejä.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Hyvin rakennettu vaativa työ, jossa selkeät tulokset. Erittäin kiinnostava avointen tietoaineistojen hyödyntäminen. Tekijä on hyvin perehtynyt käytettäviin analyysimenetelmiin ja avointen tietoaineistojen mahdollisuuksiin tässä kontekstissa. Työ, joka aitoa nykytutkimusta.

An Application Of Queuing Theory On Relief Systems
Owiti Barry
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Ohjaaja Jarmo Hurri

Työssä etsitään vastausta kysymykseen "Miten kenttäsairaalan potilaan läpäisyaikaa voidaan mallintaa jonoteorialla, ja miten mallin avulla voidaan ennustaa tarvittavan henkilökunnan määrää?" Työssä tutkitaan kenttäsairaaloita, joiden toimintaa kuvataan vuokaavioina. Työssä on havaittu, että potilaat voivat kulkea kolmea erilaista polkua, joka kuvattiin matemaattisesti. Näin johdettiin malli, jolla voi arvioida sairaalan tarvitsemaa henkilömäärää kriisitilanteissa.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Merkittävä työ, jossa esitetään ratkaisu aitoon ongelmaan. Työ osoittaa erinomaisesti matematiikan merkityksen vaativien ongelmien ratkaisemisessa - matematiikalla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Hyvin raportoitu ja esitetty työ. Tekijää osoittaa innostuneisuutta ja filosofista pohdintaa. Hyviä ideoita jatkotutkimukseen.


2. palkinto 1100 € jaettiin työlle

Mikrobitutkimus
Hartikainen Timo
Tampereen klassillinen lukio
Ohjaajat Ville Kivisalmi ja Elina Luoma-aho
Työn tavoitteena on karakterisoida monipuolisesti ja erilaisia menetelmiä käyttäen lukion työtilojen erilaisilta pinnoilta otetuista kontaktinäytteistä eristettyjä ja viljeltyjä bakteeripuhdasviljelmiä. Näytteitä kerättiin mm. pöytien, kahvojen ja rappukäytävien kaiteiden pinnoilta. Näytteistä havaittiin kokki- eli pallobakteereja.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Täsmällisesti toteutettu työ, jossa perusmenetelmillä päästy pitkälle. Erinomainen koeasetelma. Hyvin esitetty ja havainnollistettu. Työ mahdollista oppimiskokemuksen monella eri alalla.


3. palkinto 900 € jaettiin työlle

What are the social and structural reasons behind vertical segregation of women employees at top management in the Finnish private sector?
El-Khoury Anna Kristiina
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Ohjaaja Agnieszka Janus-Hiekkaranta

Työssä esitetty tutkimuskysymys on ”Mitkä ovat sosiaaliset ja rakenteelliset syyt naisten vertikaaliseen segregaatioon ylimmässä johdossa Suomen yksityisellä sektorilla?” Työssä esitetään, että on olemassa kolme pääasiallista syytä naisten syrjintään ylemmässä johdossa: naisten ura, ”lasikatto” ja yksilön sekä perheen odotukset. Työ on toteutettu tutkimalla kansainvälisiä sopimuksia, lainsäädäntöä, tutkimusraportteja ja tilastoja.

Tuomaristo nosti työssä esille seuraava:
Tärkeä tutkimus, jossa yhdistetään monia tieteenaloja. Innostava, ajankohtainen ja keskusteluja herättävä teema. Tutkimus, jossa näkymättömän tehdään näkyväksi.

Tunnustuspalkinnoilla á 400 € palkittiin seuraavat työt

Vapauden merkitys Tuomas Kyrön romaanissa Liitto
Nevasuo Vera
Helsingin suomalainen yhteiskoulu
Ohjaaja Anni Grönroos
 
Investigating the effect of alcohol and carboxylic acid derived alkyl group lengths in volatility of esters
Öhrnberg Ronja
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Ohjaaja Katariina Yliheikkilä
 
Which antibacterial properties between grapefruit seed extract, oregano oil and tea tree oil vs. benzoyl peroxide inhibits the growth of face bacteria the best, by measuring the diameter of the zone of inhibition by a millimetre ruler?
Gyanwali Rashwita
Mattilden IB
Ohjaaja Jamie Craig
 
Dynamic Rope and Impact Forces in Climbing
Wirén Miranda
Ressun lukio
Ohjaaja Jukka Hatakka
 
Intelligence of Unicellular Eukaryotes: The true slime mold, Physarum polycephalum, discriminating between food sources of different quantities
Asunmaa Essi
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Ohjaaja Marjo Petäjäaho
 
Pyco: säveltävä ohjelma
Hauhio Iikka, Kaimio Lassi
Helsingin Matematiikkalukio
Ohjaaja Ville Tilvis, Paulu Laine
 
Syitä kansa- ja oppikoulujen arkkitehtuurin muutokseen 1945-1968: Miten ja miksi suomalainen kouluarkkitehtuuri muuttui vuosina 1945-1968?
Zheng Kitty
Ressun lukio
Ohjaaja Ilkka Kuivalainen
 
Tandemshakkiohjelman käyttöliittymä
Kivimäki Kasper
Päivölän matematiikkalinja
Ohjaaja Esa Lappi
 
Salaus päivittäisessä elämässä
Mecklin Max ja Jäkkö Joel
Päivölän matematiikkalinja
 
Tutkimus siitä miten kalsiumkarbonaatin massa, munankuoren paksuus, ja munanvalkuaisen pH, poikkeavat vapaan-, luomun, ja virikehäkki lajin Gallus gallus domesticus munien kesken, ja mitkä ovat näiden suhteet toisiinsa
Lappalainen Ruth
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
Ohjaaja Katariina Yliheikkilä
 

Kansainvälisiin tapahtumiin Suomea lähtevät edustamaan seuraavat työt ja ohjaajat

Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) kilpailuun matkustavat Iikka Hauhio ja Lassi Kaimio (Pyco: säveltävä ohjelma), Joel Jäkkö ja Max Mecklin (Salaus päivittäisessä elämässä) sekä Aukusti Parikka ja Eemil Rintala (Työturvallisuus-sovellus). Ohjaajana mukaan lähtee Ville Tilvis. Kilpailu järjestetään 14-19.5. Los Angelesissa.

European Union Contest for Young Scientists järjestetään 22.-27.9. Tallinnassa, Virossa. Kilpailuun Suomea edustamaan lähtevät Barry Owiti (An Application Of Queuing Theory On Relief Systems) ja Stefan Rua (Which types of genes are most significantly differentially expressed in lung and lymph node tissue?) Ohjaajana kilpailumatkalla on mukana Jarmo Hurri.

Genius Olympiad järjestetään 12.-17.6. Oswegossa, New Yorkissa. Kilpailussa Suomea edustaa tieteen osalta Ruth Lappalainen (Tutkimus kananmunan ominaisuuksien eroista vapaa-, luomu-, ja virikehäkkilajin välillä).

 

Kilpailun neuvottelukunnan erikoispalkinnot jaettiin seuraaville töille

Tekniikan museo palkitsi yhden työn, joka ilmentää keksimistä, kekseliäisyyttä ja tekniikan kehitystyötä. Palkintona vuoden museokortti, jolla pääsee vierailemaan maksutta lähes 160 museossa koko Suomessa.

Syitä kansa- ja oppikoulujen arkkitehtuurin muutokseen 1945-1968: Miten ja miksi suomalainen kouluarkkitehtuuri muuttui vuosina 1945-1968?
Zheng Kitty

Teknisten aineiden opettajat TAO ry palkitsi 100 €:n stipendillä työn

3D-tulostettujen ABS- sekä PLA-muovien sopivuus kotitalouksien eri käyttötarkoituksissa ja olosuhteissa
Vili Haapaniemi

Tiedekeskus Heureka palkitsi jokaisesta sarjasta yhden työn, jossa näkyy tutkimisen riemu ja tekijä on soittanut pitkäjänteisyyttä:

1. sarja:      Hirvi Rafael, Stenman Valtteri ja Viiperi Martti - Dinosaurusten sukupuutto
2. sarja:      Pajukangas Alisa - Lehmästä ratsu
3. sarja:      Hauhio Iikka, Kaimio Lassi - Pyco: säveltävä ohjelma

Tekniikan Akateemiset TEK palkitsi

Parhaan posterin ja ständin, yksi joka sarjasta á 150 euron stipendi.
1. sarja:     Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva - Selkärangattomien tutkimuksia
2. sarja:     Forsman Erika, Häkkinen Hanna, Kanerva Franseska, Niemelä Pihla, Poijärvi Sara ja Salonen Heidi - Tutkimuksia elintarvikkeilla valinnaisainekurssilla 2017
3. sarja:     Lappalainen Ruth - Tutkimus siitä miten kalsiumkarbonaatin massa, munankuoren paksuus, ja munanvalkuaisen pH, poikkeavat vapaan-, luomun, ja virikehäkki lajin Gallus gallus domesticus munien kesken, ja mitkä ovat näiden suhteet toisiinsa
 
Parhaan suullisen esityksen 100 euron stipendillä
Tutkimus työmuistista
Sipari Iiris, Lehtikallio Emma, Pouhula Emmi ja Johansson Julia
 
Työn, jossa korostuu luovuus    100 euron stipendillä
Huulipunien käyttöominaisuuksien optimointi
Meriläinen Riikka, Polttila Nea ja Jyrkiäinen Jenna
 
Innostuneimman tutkijan 100 euron stipendillä
The Rulers of the World - Good Bad Microbes
Yousfi Adam
 
Työn, jossa tieteellistä menetelmää on hyödynnetty kiitettävällä tavalla 100 euron stipendillä
Intelligence of Unicellular Eukaryotes: The true slime mold, Physarum polycephalum, discriminating between food sources of different quantities
Asunmaa Essi
 
Työn, jossa on käytännöllisin idea 100 euron stipendillä
Työturvallisuus-sovellus
Rintala Eemil ja Parikka Aukusti
 

Ohjaajille jaettiin lisäksi seuraavia palkintoja

Step Systems Oy:n 250 euron lahjakortilla palkitaan Markus Suni ja Merja Jokinen sekä Merja Kankaanpää.

Suomen Luokanopettajat ry palkitsi Luokanopettajan Päiväkirjalla seuraavat ohjaajat
Tanja Rajala
Riina Riutankoski
Tea Loikkanen
Jenni Vikki
Soili Hanhikoski
Kirsi Rehunen
 

Muita erikoispalkintoja jakoivat

JunioriTieto-lehti palkitsi seuraavat työt lehden vuosikerralla:
Miro Vesterinen ja Sami Gunasekara (Laaja saunatutkimus)
Anniina Kola, Saana Rauma ja Anna Sandfält (Miten käärme pistää?)
Yousfi Adam (The Rulers of the World - Good Bad Microbes)

Tags: